Bài 2.3 trang 8 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 2.3 trang 8 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2.3 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây):

11 11,2 11,3 11,2 11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số

c) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên.

Lời giải:

a) Dấu hiệu ở đây là: Thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên.

b) Lập bảng tần số

Giá trị (x) 11 11,1 11,2 11,3 11,5 12
Tần số (n) 1 1 4 2 1 1N = 10

c) Nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên:

- Đạt tốc độ nhanh nhất với 11 giây

- Đạt tốc chậm nhất với 12 giây

- Thường chạy với tốc độ từ 11,2 giây/100m hoặc 11,3 giây/100 m.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học