Bài 7 trang 82 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Góc

Bài 7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là O1^; O2^; O3^.

Góc Tên đỉnhTên cạnh
O1^
O2^
O3^

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6
Góc Tên đỉnhTên cạnh
O1^ O Ox, Oy
O2^ O Oy, Oz
O3^ O Ox, Oz

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học