Bài 3 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìn các số nguyên x và y , biết :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 và x < 0 < y.

Lời giải:

Ta có x.y = -2.3 = -6. Vì x < 0 < y nên ta có bảng sau:
X -6 -1 -3-2
Y 1 6 2 3

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-phan-so-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học