Bài 2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 2 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Các cặp phân số bằng nhau là :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-phan-so-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học