Câu 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 2 (trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Mô tả và giải thich chuyển động của loài sứa và loài mực trong nước.

Lời giải:

HDTL: khi muốn chuyển động, loài sứa và mực đẩy nước từ trong lòng ra ngoài (qua các túi hoặc các ống) tạo ra phản lực giúp chúng chuyển động về phía ngược lại.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học