Câu 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu 1 (trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trình bày nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực. cho ví dụ

Lời giải:

* Trong một hệ kín, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như trên gọi là chuyển động bằng phản lực.

* Ví dụ: thổi cho bong bóng (cao su) căng to rồi thả cho không khí bên trong quả bóng phụt ra ngoài, ta thấy phần vỏ bóng sẽ phụt về hướng ngược lại với tốc độ rất lớn.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học