Bài 3 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 3 (trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một viên đạn có khối lượng m = 2kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với vận tốc v = 200m/s theo phương nằm ngang thì nó thành hai mảnh. Một mảnh có khối lượng m1 = 1,5kg văng thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v1 cũng bằng 200m/s. Hỏi mảnh kia bay theo hướng nào và với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải:

Coi hệ “đạn nổ” là hệ kín trong thời gian nổ, áp dụng định luật bảo toàn động lượng: p= p1+ p2.

Trong đó: plà động lượng viên đạn trước khi nổ, hướng nằm ngang.

Độ lớn: p = m.v = 2.200 = 400kg.m/s

p1là động lượng mảnh 1, hướng thẳng đứng xuống dưới.

Độ lớn : p1 = m1.v1 = 1,5.200 = 300kg.m/s

p2là động lượng mảnh 2.

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta vẽ được như hình bên.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Ta có:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

→ v2 = p2/m2 = 500/0,5 = 1000 m/s

tanα = p1/p = 300/400 = 3/4 → α = 37o

Vậy hướng mảnh hai bay với vận tốc v2 = 1000m/s và hợp với phương ngang một góc 37o và chếch lên.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học