Câu c2 trang 150 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu c2 (trang 150 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

Lời giải:

Máy bay cánh quạt bay được là nhờ động cơ cánh quạt. Máy bay cánh quạt không thể coi là máy bay phản lực vì nó chuyển động nhờ phản lực của không khí tác dụng vào cánh quạt chứ không phải bằng cách phụt hỗn hợp khí cháy về phía sau.

Vì vậy máy bay cánh quạt phải có môi trường là không khí thì mới bay được.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học