Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 2 (trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một tên lửa có khối lượng tổng cộng M = 10t đang bay với vận tốc V = 200m/s đối với Trái Đất thì phụt ra phía sau (tức thời) khối lượng khí m = 2t với vận tốc v = 500m/s đối với tên lửa. Tìm vận tốc tức thời của tên lửa sau khi phụt khí với giả thiết toàn bộ khối lượng khí được phụt ra cùng lúc.

Lời giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tên lửa.

Gọi V là tốc độ của tên lửa trước khi khí phụt ra sau.

V’ là vận tốc của tên lửa ngay sau khi khí phụt ra sau với vận tốc v đối với tên lửa.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: M.V = (M – m).V’ + m.v’ (*).

Với v’ là vận tốc khí phụt ra đối với Trái Đất.

Ta có: v'= v+ V, vì vngược chiều dương nên:

v’ = V – v = 200 -500 = -300m/s.

Thay số vào phương trình (*)ta được:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học