Câu c1 trang 149 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Câu c1 (trang 149 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

Lời giải:

Lực đẩy Ac-si-mét cân bằng với trọng lực của "người + thuyền" nên hệ là hệ kín có tổng động lượng trước khi người bước lên bằng 0.

Khi người nhảy lên bờ, người đó có vận tốc v, thuyền có vận tốc vth

Tổng động lượng của người và thuyền khi đó là:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Vậy thuyền chuyển động ngược hướng của người, tức lùi ra xa bờ

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 32 chương 4 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 153)

Giải Bài tập (trang 153)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc-bai-tap-ve-dinh-luat-bao-toan-dong-luong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học