Câu c3 trang 96 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Câu c3 (trang 96 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong mỗi trường hợp của bài toán 2 (SGK trang 96), hãy so sánh số chỉ của lực kế với độ lớn của lực hấp dẫn do Trái Đất đặt lên vật.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

a) Trường hợp thang máy chuyển động đều hoặc đứng yên: số chỉ của lực kế bằng trọng lượng của vật Fk = P = 19,6N

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

b) Trong trường hợp thang máy chuyển động với gia tốc a = 2,2m/s2 hướng lên:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Số chỉ lực kế lớn hơn độ lớn lực hấp dẫn do trái đất đặt lên vật.

Fk = P + Fqt = m.(a + g) = 24N > P

Trường hợp này trọng lượng của vật là tăng.

c) Thang máy chuyển động với gia tốc a = 2,2m/s2 hướng xuống:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Fk = P – Fqt = m.(g –a) = 12,5N < P

Trường hợp này trọng lượng của vật là giảm.

d) Thang máy rơi tự do với gia tốc a = g

Từ kết quả câu c): với a = g thì Fk = m.(g - a) = 0

Trường hợp này coi như vật không có trọng lượng (trọng lượng = 0).

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học