Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 5 (trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Khối nêm hình tam giác vuông ABC có góc nghiêng α = 30o đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình 21.9). Cần phải làm cho khối nêm chuyển động trên mặt bàn với gia tốc như thế nào để một vật nhỏ đặt tại A có thể leo lên mặt phẳng nghiêng? Bỏ qua ma sát.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (gắn với nêm):

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Áp dụng định luật II Newton cho vật khi vật đang chuyển động lên mặt phẳng nghiêng ta có: Fqt+ P+ N= m.av (*)

(av là gia tốc của vật đối với mặt nêm)

Vật lên được mặt nghiêng thì Fqt hướng sang phải, do đó gia tốc a của nêm hướng sang trái.

Chọn trục Ox hướng dọc theo mặt phẳng nghiêng, hướng lên.

Chiếu biểu thức vectơ (*) lên trục Ox ta được:

-Pt + Fqt/Ox = m.av ⇔ -P.sinα + Fqt.cosα = m.av

⇔ -m.g.sinα + m.a.cosα = m.av

⇔ av = -g.sinα + a.cosα

Để vật leo lên được mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của vật đối với nêm av ≥ 0 hay:

-g.sinα + a.cosα ≥ 0 suy ra a ≥ g.tanα.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học