Câu c1 trang 94 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Câu c1 (trang 94 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong hệ quy chiếu gắn với xe, định luật I Niuton có còn được nghiệm đúng?

Lời giải:

Không. Vì hợp lực tác dụng lên hòn bi: Fhl= N+ P= 0

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Theo các định luật Niu-tơn vật phải cân bằng nhưng trong hệ quy chiếu gắn với xe chuyển động, ta thấy hòn bi chuyển động có gia tốc. Nếu thừa nhận có thêm lực quán tính thì các định luật được nghiệm đúng.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học