Bài 3 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 3 (trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một người có khối lượng m = 60kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là:

a) 588N

b) 606N

c) 564N

Thì gia tốc của thang máy như thế nào?

Lời giải:

Trọng lực tác dụng lên người P = m.g = 60.9,8 = 588N

Số chỉ của cân chính là lực mà người tác dụng lên cân.

a) F = 588N = P: thang máy đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Khi đó gia tốc thang máy a = 0.

b) F = 606 > P: thang máy đi lên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều. Gia tốc hướng lên và có độ lớn a thỏa mãn:

F = m.(g + a) → a = F/m – g = 606/60 – 9,8 = 0,3 m/s2

c) F = 564 < P: thang máy đi xuống nhanh dần đều hoặc đi lên chậm dần đều. Gia tốc hướng xuống và có độ lớn:

F = m.(g - a) → a = g - F/m = 9,8 - 564/60 = 0,4 m/s2

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học