Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 6 (trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một quả cầu khối lượng m = 2kg treo vào đầu một sợi dây chỉ chịu được lực căng dây tối đa Tm = 28N. Hỏi có thể kéo dây đi lên phía trước với gia tốc lớn nhất là bao nhiêu mà dây chưa đứt?

Lời giải:

Xét trong hệ quy chiếu gắn với đất thì quả cầu chuyển động với gia tốc a:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các lực tác dụng lên quả cầu khi đó gồm: Trọng lực P, lực căng T.

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được:

P+ T= m.a

Chiếu lên chiều dương đã chọn (hình vẽ)

-P + T = m.a → T = m.(g + a) ≤ Tmax

Để dây không bị đứt thì T ≤ Tmax

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học