Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 4 (trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 300g, buộc vào một đầu dây treo vào trần của toa tàu đang chuyển động.

Hình 21.8 ghi lại những vị trí ổn định của quả cầu trong một số trường hợp.

a) Hãy nhận xét về tính chất của chuyển động của toa tàu trong mỗi trường hợp.

b) Tính gia tốc của toa tàu và lực căng của dây treo trong mỗi trường hợp.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Trường hợp tổng quát: quả cầu chịu tác dụng của ba lực:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Trọng lực P, lực căng T và lực quán tính Fqt (xét trong hệ quy chiếu gắn với xe khi xe đang chuyển động có gia tốc a)

Từ hình vẽ ta có:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

a) Trường hợp 1: tàu đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

α = 0. Từ (2) ⇒ cosα = 1 ⇒ T = P = m.g = 2,94N

b) Trường hợp 2: Ta thấy dây treo lệch sang phải nên Fqt hướng sang phải → a hướng sang trái. Do vậy tàu chuyển động chậm dần đều.

Từ (1) ⇒ a = g.tanα = 9,8.tan8o = 1,38m/s2

Từ (2):

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

c) Trường hợp 3: Ta thấy dây treo lệch sang trái nên Fqt hướng sang trái → a hướng sang phải cùng chiều với chiều chuyển động. Do vậy tàu chuyển động nhanh dần đều.

a = g.tanα = 9,8.tan4o = 0,69m/s2

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 21 chương 2 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 97)

Giải Bài tập (trang 97)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-21-he-quy-chieu-co-gia-toc-luc-quan-tinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học