Bài 7 trang 77 sgk Lịch Sử 6Bài 7: Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.

Lời giải:

Để học tốt Lịch Sử 6 | Giải bài tập Lịch Sử 6

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 28 khác:

Câu hỏi (trang 77)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học