Bài 5 trang 77 sgk Lịch Sử 6Bài 5: Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc.

Lời giải:

- Hai Bà Trưng

- Bà Triệu

- Lý Bí

- Triệu Quang Phục

- Mai Thúc Loan

- Phùng Hưng

- Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo

- Dương Đình Nghệ

- Ngô Quyền

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 28 khác:

Câu hỏi (trang 77)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học