Bài 2 trang 77 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào ? Tên nước là gì ? Vị vua đầu tiên là ai ?

Thời dựng nước đầu tiên để lại cho đời sau những gì ?

Lời giải:

Thời kì dựng nước đầu tiên vào thế kỉ VII TCN.

- Tên nước là: Văn Lang.

- Vị vua đầu tiên là: Hùng Vương.

Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau:

- Tổ quốc, đất nước.

- Thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 28 khác:

Câu hỏi (trang 77)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học