Bài 1 trang 77 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Lịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào ?

Lời giải:

Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn:

- Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá mới và sơ kì kim khí.

- Thời dựng nước: nước Văn Lang – Âu Lạc (thế kỉ VII- II TCN).

- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm).

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 28 khác:

Câu hỏi (trang 77)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học