Giải Toán 7 trang 19 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 19 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 19. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 19 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 19 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 19 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 19 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 19: Hãy so sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán trên của hai lớp 7C và 7A ?

Lời giải

Điểm trung bình lớp 7C là: 6,25

Điểm trung bình lớp 7A là: 6,675

Mà 6,25 < 6,675

Vậy lớp 7A có kết quả làm bài kiểm tra Toán tốt hơn lớp 7C

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học