Giải Toán 7 trang 88 Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 88 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 88. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 88 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 88 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 88 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Lời giải

Ta có hình vẽ:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

a) Hai cặp góc so le trong: góc zAB và góc BAt; góc tAB và góc uBA

b) Bốn cặp góc đồng vị

góc xAz và góc Abu

góc BAx và góc yBu

góc xAt và góc ABv

góc tAB và góc vBy

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Trên hình 13 người ta cho ∠A4 ̂=∠B2 ̂= 45o

a) Hãy tính ∠A1 ; ∠B3

Gợi ý: Chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2 ; ∠B4

Gợi ý: Chú ý các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có: a) ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o - ∠A4 = 180o - 45o = 135o

∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o - ∠B2 = 180o- 45o = 135o

b) ∠A2 = ∠A4 = 45o(hai góc đối đỉnh)

∠B4 = ∠B2 = 45o(hai góc đối đỉnh)

c) ba cặp góc đồng vị

∠A1 = ∠B1 = 135o

∠A4 = ∠B4 = 45o

∠A3 = ∠B3 = 135o

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học