Bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1Video Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 22 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính:

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Vẽ lại hình 15

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b)

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (theo tính chất hai góc đối đỉnh)

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (theo tính chất hai góc đối đỉnh)

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7(Tính chất hai góc đối đỉnh).

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học