Bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1Video Bài 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) ... so le trong.

b) ... đồng vị.

c) ... đồng vị.

d) ... cặp góc so le trong.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học