Bài 23 trang 89 Toán 7 Tập 1Video Bài 23 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 23 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Lời giải:

Giải bài 23 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Trong thực tế đời sống, hình ảnh cái thang có các cặp góc so le trong và đồng vị ...

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học