Bài 33 trang 94 Toán 7 Tập 1Video Bài 33 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 33 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) ... bằng nhau.

b)... bằng nhau.

c)... bù nhau.

Kiến thức áp dụng

Tính chất của hai đường thằng song song:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Hai góc so le trong bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học