Bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1Video Bài 39 trang 95 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng 30o

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học