Bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1Video Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 34 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o

a) Tính góc B1

b) So sánh góc A1 và góc B4

c) Tính góc B2

Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Tính chất của hai đường thằng song song:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Hai góc so le trong bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học