Giải Toán 7 trang 93 Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 93 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 93. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 93 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 93 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 93 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 93 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 93:

a) Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a//b

b) Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B

c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét

d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

c) ∠A1 và ∠B2 là 1 cặp góc so le trong và ∠A1 = ∠B2

d) ∠A1 và ∠B1 là 1 cặp góc đồng vị và ∠A1 = ∠B1

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học