Bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1Video Bài 37 trang 95 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Tính chất của hai đường thằng song song:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học