Bài 31 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Video Giải Bài 31 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.

Lời giải:

Ta có:

M + N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

= (3xyz + xyz) + (–3x2 + 5x2) + (5xy – 5xy) – y + (– 1 + 3)

= 4xyz + 2x2 – y + 2

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y

= (3xyz – xyz) + (– 3x2 – 5x2) + (5xy + 5xy) + y + (– 1 – 3)

= 2xyz – 8x2 + 10xy + y – 4.

N – M = – M + N = – (M – N) = – (2xyz – 8x2 + 10xy + y – 4) 

= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.

Vậy M + N = 4xyz + 2x2 – y + 2; M – N = 2xyz – 8x2 + 10xy + y – 4; 

N – M = 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.

Chú ý: Vì M – N và N – M là hai đa thức đối nhau nên

N – M = 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4

(Ta chỉ cần đổi dấu mỗi hạng tử của đa thức M – N là thu được N – M).

Kiến thức áp dụng

Cộng/ trừ hai đa thức theo các bước:

Bước 1 : Đặt phép tính.

Bước 2: Bỏ dấu ngoặc

Bước 3: Áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để nhóm các đơn thức đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-da-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học