Giải Toán 7 trang 62 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 62 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 62. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 62 (sách cũ)

Video Bài 23 trang 62 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 23 (trang 62 SGK Toán 7 Tập 1): Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải:

Bánh xe lớn có bán kính r1 = 25cm, vận tốc quay = 60 vòng/phút.

Bánh xe nhỏ có bánh kính r2 = 10cm, vận tốc quay = x vòng/phút.

Vì hai bánh xe nối nhau bằng dây tời nên vận tốc quay tỉ lệ nghịch với chu vi hay vận tốc quay tỉ lệ nghịch với bán kính.

Theo tính chất ta có: 25.60 = 10.x

Giải Bài 23 trang 62 SGK Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán lớp 7

Vậy bánh xe nhỏ quay với vận tốc 150 vòng / phút.

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a.

+ Hệ số a luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học