Giải Toán 7 Bài 21 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 21 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 21 (sách cũ)

Bài 21 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất) biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Lời giải:

Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là :x1,x2,x3 (máy)

Theo đề bài ta có : x1-x2=2

Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Do đó ta có :4x1 = 6x2 = 8x3 hay Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Số máy của ba đội theo thứ tự là 6 ; 4 ; 3 (máy )

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a.

+ Hệ số a luôn không đổi.

+ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau: Từ Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta suy ra được Giải bài 21 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học