Giải Toán 7 Bài 19 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 19 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 19 (sách cũ)

Bài 19 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I?

Lời giải:

Gọi giá tiền 1 mét vải loại I là x1; giá tiền 1m vải loại II là x2.

Với cùng một số tiền, số mét vải loại I và loại II mua được tương ứng là y1; y2 (m).

Theo đề bài có: y1 = 51; x2 = 85%.x1 = 0,85.x1.

Với cùng một số tiền thì giá tiền 1 mét vải và số vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

Giải Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1 | Giải Toán lớp 7

Vậy với cùng số tiền đó ta có thể mua được 60m vải loại II.

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học