Bài 17 trang 61 Toán 7 Tập 1Video Bài 17 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 17 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống

x 1 -8 10
y 8 -4 Giải bài 17 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 1,6

Lời giải:

Nhìn vào bảng ta thấy khi x = 10 thì y = 1,6. Do đó hệ số tỉ lệ a = 10.1,6 = 16.

Vậy x.y = 16.

Do đó khi x = 1 thì y = 16 : 1 = 16

Khi y = 8 thì x = 16 : 8 = 2

Khi y = -4 thì x = 16: (-4) = -4

Giải bài 17 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Khi x = -8 thì y = 16 : (-8) = -2.

Từ đó ta có bảng sau :

x 1 2 -4 6 -8 10
y 16 8 -4 Giải bài 17 trang 61 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 -2 1,6

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học