Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 60Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 60 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 60: Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z, biết rằng:

a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch;

b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận

Lời giải

Ta có: a) x và z tỉ lệ thuận

       b) x và z tỉ lệ nghịch

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học