Bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1Lời giải Toán lớp 7 trang 15 sách mới:
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 15 sách cũ

Video Bài 17 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)

2. Tính x biết:

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

1. Vì -2,5 < 0 nên |-2,5| = -(-2,5) =2,5. Do đó các khẳng định a) và c) đúng, khẳng định b) sai.

2.

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học