Giải Toán 7 Bài 20 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 20 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 20 (sách cũ)

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

= (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)]

= 8,7 + [-(3,7+0,3)]

= 8,7+(-4)

= 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

= [(-4,9) + (4,9)] + [(5,5) +(-5,5)]

= 0+0

= 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

= [(2,9) + (-2,9)] + [(4,2)+(-4,2)]+3,7

= 0+0+3,7

= 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

= 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)]

= 2,8 .(-10)

= -28

Kiến thức áp dụng

Tính chất giao hoán của phép cộng, phép nhân: a +b +c = a + c + b, a.b=b.a

Tính chất phân phối phép cộng và phép nhân: a.c + b.c =(a+b).c.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học