Giải Toán 7 Bài 18 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 18 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 18 (sách cũ)

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = - 2,16

Kiến thức áp dụng

Sử dụng các qui tắc cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân tương tự đối với số nguyên

+ Muốn cộng hai số thập phân cùng dấu : ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu (cùng dấu với hai số thập phân đó) trước kết quả

Muốn cộng hai số thập phân khác dấu: ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

+ Muốn trừ hai số thập phân a – b, ta đưa về thực hiện phép tính a + (– b)

+ Muốn nhân hai số thập phân cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Muốn nhân hai số thập phân khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu “-“ trước kết quả

+ Muốn chia hai số thập phân cùng dấu, ta chia hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Muốn chia hai số thập phân khác dấu, ta chia hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu “-“ trước kết quả

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học