Giải Toán 7 trang 114 Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 114 Tập 1 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 114. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 114 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 114 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 114 (sách cũ)

Video giải Bài 17 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao

Giải bài 17 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

- Hình 68

Xét tam giác ABC và tam giác ABD có:

    AB = AB (cạnh chung)

    AC = AD (gt)

    BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

- Hình 69

Xét tam giác MNQ và tam giác QPM có:

    MN = QP (gt)

    NQ = PM (gt)

    MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

- Hình 70

Xét tam giác EHI và tam giác IKE có:

    EH = IK (gt)

    HI = KE (gt)

    EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK và tam giác IKH có:

    EH = IK (gt)

    EK = IH (gt)

    HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Kiến thức áp dụng

Giải bài 16 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giac-canh-canh-canh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học