Toán 7 trang 115 Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 115 Tập 1 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 115. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 115 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 115 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 115 (sách cũ)

Video giải Bài 22 trang 115 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy và tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn tâm O bán kính r, cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở B, C. Vẽ cung tròn tâm A bán kính r, cung này cắt tia Am ở D (h.74b).Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung này cắt cung tròn tâm A, bán kính r ở E (h.74c).

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kí hiệu: (O ;r) là đường tròn tâm O bán kính r.

B, C thuộc (O; r) nên OB = OC = r.

D thuộc (A;r) nên AD = r.

E thuộc (D; BC) và (A;r) nên AE = r, DE = BC.

Xét OBC và ADE có:

OB = AD (cùng bằng r)

OC = AE (cùng bằng r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác bằng nhau:

Nếu AB = A’B’, BC = B’C’, CA = C’A’ thì ΔABC = ΔA’B’C’ .

+ Nếu hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng bằng nhau.

ΔABC = ΔA’B’C’ thì Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giac-canh-canh-canh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học