Giải Toán 7 trang 116 Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 116 Tập 2 Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 116. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 116 (sách cũ)

Video giải Bài 23 trang 116 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải:

Giải bài 23 trang 116 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Giải bài 23 trang 116 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nối BC, BD, AC, AD.

ΔABC và ΔABD có:

AC = AD (=2cm)

BC = BD (=3cm)

AB cạnh chung

Nên ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Suy ra góc CAB = góc DAB (góc tương ứng)

⇒ AB là tia phân giác của góc CAD

Kiến thức áp dụng

+ Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác bằng nhau:

Nếu AB = A’B’, BC = B’C’, CA = C’A’ thì ΔABC = ΔA’B’C’ .

+ Nếu hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng bằng nhau.

ΔABC = ΔA’B’C’ thì Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giac-canh-canh-canh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học