Giải Toán 7 trang 113 Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 113 Tập 1 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 113. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 113 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 113 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 113 (sách cũ)

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113 - Cô Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có :

A’B’ = 2 cm ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC ở mục 1 và tam giác A’B’C’. Có nhận xét gì về hai tam giác trên ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Hai tam giác trên có :

∠A = ∠A' ; ∠B = ∠B' ; ∠C = ∠C'

Nhận xét: Hai tam giác trên bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113: Tìm số đo của góc B trên hình 67

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

ΔACD và ΔBCD có :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (hai góc tương ứng)

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113 - Cô Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giac-canh-canh-canh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học