Bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1Lời giải Toán lớp 7 trang 13 sách mới:
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 13 sách cũ

Video Bài 16 trang 13 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 16 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ:

Với a, b, m ∈ Z ; m > 0, ta có:

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

+ Tính chất: Với các số hữu tỉ a, b, c thỏa mãn c ≠ 0 ta có a : c + b : c = (a+b) : c.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Tham khảo thêm lời giải các bài khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nhan-chia-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học