Bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1Video Bài 14 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 14 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

+ Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

+ Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có bảng kết quả:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Với hai số hữu tỉ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta có Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Với hai số hữu tỉ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta có Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Tham khảo thêm lời giải các bài khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nhan-chia-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học