Bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1Video Bài 12 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 dưới dạng sau đây

a) Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ.

Lời giải:

a)

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ngoài ra vẫn còn rất nhiều cách phân tích khác.

b)

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ngoài ra vẫn còn rất nhiều cách phân tích khác.

Kiến thức áp dụng

Với hai số hữu tỉ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta có Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Với hai số hữu tỉ Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta có Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Tham khảo thêm lời giải các bài khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nhan-chia-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học