Giải Toán 7 Bài 15 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 15 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 15 (sách cũ)

Bài 15 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1): Đố em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Tham khảo thêm lời giải các bài khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nhan-chia-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học