Bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1Video giải Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x = 6 và x = 10.

Lời giải:

a) x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo tỉ số a

Khi đó ta có Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a.

Theo đề bài x=8 thì y =15 nên a = x.y = 8.15 =120

Vậy y và x tỉ lệ nghịch theo hệ số 120.

b)Biểu diễn y theo x : Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c)Khi x = 6 thì Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .

Khi x= 10 thì Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay xy = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

+ Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ).

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học