Bài 13 trang 58 Toán 7 Tập 1Video giải Bài 13 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 13 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

x0,5-1,246
y3-21,5

Lời giải:

Gọi hệ số tỉ lệ của x và y là a, nghĩa là Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a.

Ta có x = 4 thì y = 1,5 nên suy ra a = x.y = 4.1,5 = 6.

Vậy x.y = 6.

Khi x = 0,5 thì y = 6 : 0,5 = 12.

Khi x = -1,2 thì y = 6 : (-1,2) = -5

Khi y = 3 thì x = 6 : 3 =2

Khi y = -2 thì x = 6 : (-2) = -3.

Khi x = 6 thì y = 6 : 6 = 1.

Vậy ta có bảng sau :

x0,5-1,22-346
y12-53-21,51

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Giải bài 12 trang 58 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học