Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 56Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 56 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 56: Hãy viết công thức tính :

a) Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm2 ;

b) Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia đều 500kg vào x bao ;

c) Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km.

Lời giải

Ta có : a) y = 12/x

       b) y = 500/x

       c) v = 16/t

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-nghich.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học